Γιατί είναι απαραίτητη η σωστή μόνωση της ταράτσας;

  • Για την αποφυγή υγρασιών και διάβρωση του κτιρίου.
  •  Για την αποφυγή απώλειας θερμικής ενέργειας και ανάπτυξης μυκήτων.
  • Για τη σωστή λειτουργικότητα του κτιρίου χωρίς μεγάλο κόστος και σπατάλη φυσικών πόρων για την θέρμανση και την ψύξη του.

Εφαρμογές Μόνωσης

Συμβατική μέθοδος

Στη συμβατική μέθοδο η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από την στεγάνωση.
συμβατική μέθοδος μόνωσης


Ανεστραμμένη μέθοδος

Στην ανεστραμμένη μέθοδο η θερμομόνωση τοποθετείται πάνω από την στεγάνωση.
Τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν είναι:
  •  Προστασία της στεγανοποιημένης επιφάνειας από μηχανικές ζημιές, κλιματικές μεταβολές, φθορά από υπεριώδεις ακτίνες.
  • Η μόνωση λειτουργεί υπό οποιοσδήποτε κλιματικές συνθήκες.
  • Εξάλειψη του φράγματος υδρατμών.
  • Υπάρχει πρόσβαση και στην στεγανοποίηση και στην μόνωση οποιαδήποτε στιγμή.
Για αυτούς τους λόγους η ανεστραμμένη μέθοδος αποτελεί σήμερα την ενδεδειγμένη λύση για τις μονώσεις ταρατσών
Μόνωση με πλάκες polytile
Ανεστραμμένη μόνωση

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις