Καταπολεμήστε την υγρασία!

Πολλές φορές, πέρα από την ανάγκη ενίσχυσης της θερμομονωτικής ικανότητας του σπιτιού, παρουσιάζονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, όπως η υγρασία. 
Σε περίπτωση που αυτή κάνει την εμφάνισή της σε δομικά στοιχεία που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος, προφανώς οφείλεται σε διαρροή από το σύστημα ύδρευσης ή αποχέτευσης και θα πρέπει να εντοπιστεί η βλάβη και να αποκατασταθεί.
 Σε περίπτωση που το στοιχείο βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αν είναι δυνατόν από το εξωτερικό μέρος με την επικόλληση στεγανοποιητικής μεμβράνης ή και με τσιμεντοειδή. Αν δεν είναι δυνατή η εξωτερική παρέμβαση, υπάρχουν κατάλληλα υλικά για επάλειψη σε υγρή μορφή, τα λεγόμενα παθητικής προστασίας, η αποτελεσματικότητά τους όμως δεν είναι απόλυτα εξασφαλισμένη. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις